Mielestäni eutanasian tulisi olla laillistettavissa suomessa, sillä jos ajatellaan jonkin henkilön olevan vakavasti sairastunut tai vammautunut ettei hän tulisi koskaan nousemaan sairaala pedistään ja joutuisi viettämään loppuelämänsä siinä, niin omalle kohdalleni tämä ei kuulostaisi kovin houkuttelevalta loppuelämän vietto tavalta. Tämän kaltaisissa tilanteissa potilaalla tulisi itsellään olla oikeus päättää valitseeko armokuoleman vai ei. Eutanasian hyväksyminen saattaisi myös vähentää itsemurhien määrää ja täten poistaa ihmisen traumaattisen kokemuksen elämänsä viimehetkiltä, kun joutuu itseltään riistämään hengen tavalla tai toisella. 
  Vaikka lääkärin toimenkuvaan kuuluisi auttaa potilasta ja edistää elämää, voitaisiin silti ajatella armokuoleman täyttävän potilaan auttamisen kriteerin, vaikka kyseessä onkin ihmishengen kuolemaan auttamista. Kuitenkaan eutanasian laillistaminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä monia asioita pitää käydä ensin läpi ja lisäksi päättää mitkä kriteerit henkilön tulisi täyttää, että tämä voisi anoa itselleen armokuolemaa. Rajaamisella pyritään rajoittamaan niin sanotut turhat kuolemat kuten esimerkiksi hetkellisen henkisen pahan olon vuoksi. 
  Ihmisellä pitäisi olla oikeus päättää omasta elämästään ja sen lopettamisesta sellaisessa tilanteessa jossa kokee elämänsä olevan arvotonta tai fyysisesti sietämätöntä.