Suomen yhteiskunnassa on tällä hetkellä pinnalla kysymys: "Tulisiko eutanasia sallia, vai ei?" 

Uutisessa "Kan­sa­lais­aloi­te eutanasiasta tulee eduskuntaan huomenna – nämä eettiset kysymykset painavat" (Kaleva 13.2.2017) Käsitellään useita eettisiä kysymyksiä, jotka ovat nousseet pinnalle pohdittaessa eutanasiaa. 

 

Itselläni eutanasia herättää useita ajatuksia, enimmäkseen puolesta, mutta myös vastaan. Mielestäni eutanasian eli armokuoleman mahdollistaminen voitaisiin hyväksyä Suomessa, jos saataisiin selkeä raja, millaisessa tilanteessa oleva ihminen sen saa ja kuka siitä päättää. Olisi selkeää voiko potilas toivoa sitä itselle, entä lähimmäiset potilaalle, joka ei itse kykene hoitamaan enää omia asioitaan. Potilaita ajateltuna, se tulisi helpottamaan todella monen kipua ja tuskaa ja olisi eettisesti oikein saada.  

Hieman vastustavia kysymyksiä herättää se, mikä määrittelee onko potilas tarpeeksi sairas saamaan eutanasian, mihin vedetään raja ja pidetään se. Mitä sitten tehdään, jos sattuu tilanne jossa eutanasia tehdään jonkinlaisen väärinkäsityksen johdosta, tai muuten löydetään 'porsaan reikä' ja aiheutetaan se jollekin jonkun muun toimesta.  

Mielestäni eutanasiaa ei voisi muuttaa lailliseksi vähääkään pikaisella aikataululla, vaan asiat tulisi suunnitella äärimmäisen tarkkaan ja perusteellisesti. Niin että se voitaisiin esittää mahdolliseksi vain ja ainoastaan se sitä tarvitseville. Selkeät linjat kyseisestä prosessista tulevaisuuteenkin tulisi vaatia.