Helsingin Sanomien (Aviovaimo- ja aviomies -käsitteet katoavat – tällainen on uusi sukupuolineutraali siviilivihkimisen kaava) (9.2.2017) uutisessa kerrottiin uuden avioliittolain astuvan voimaan maaliskuun alussa 2017. Uutisen pääsanoma on kertoa uudistuneesta vihkikaavasta miten aviomies ja –vaimo sanat jätetään pois ja niiden tilalle tulee sana aviopuoliso. Vihkikaava muuttuu siis sukupuolineutraalimmaksi.

Mielestäni tämä vihkikaavan uudistus ei ole niinkään merkittävä tai tarpeellinen, sillä olen itse sitä mieltä, että sukupuolten välinen ero pitäisi näkyä, koska sukupuolten välillä kuitenkin on isoja eroja. Yksinkertaisin tapa olisi kysyä aina tulevalta avioparilta haluavatko he, että heitä kutsutaan samalla nimellä eli aviopuoliso vai haluavatko he erittelyn. Se olisi mielestäni kaikille tasa-arvoinen tapa. Ymmärrän kuitenkin sen, että maailma menee eteenpäin koko ajan ja muutoksia halutaan tehdä sitä mukaan, mutta mies ja nainen tulevat silti aina olemaan erilaisia olentoja.

Uutisessa mainitaan myös uudesta avioliittolaista, joka mielestäni on todella hyvä muutos Suomessa. Kaikilla on oikeus mennä naimisiin missä he haluavat rakastaessaan naista tai miestä. Omaa kiinnostuksen kohdettaan ei voi valita eikä muuttaa, joten siitä ei missään nimessä mielestäni pitäisi rangaista tai etenkään rajoittaa yksilön oikeuksia.

On nähtävissä, että Suomi on menossa tasa-arvoisuudessa eteenpäin ja se on mielestäni ilo huomata. Arvostan, että kaikenlaiset ihmiset ollaan ottamassa huomioon ja sitä mukaan tehdään muutoksia parempaan suuntaan. Uusi avioliitto on yksi askel tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen.