Eutanasiakysymys on hyvin hankala ja monimutkainen. Sitä täytyisi pohtia monelta kannalta ja lainsäädännössä se tulisi käydä läpi hyvin tarkasti. On mielestäni haastavaa määritellä millaisessa tilanteessa eutanasia olisi oikea vaihtoehto ja eettisesti oikein. Kuitenkin, jos potilaan kivut ovat sietämättömät, eikä hänen elämänsä ole enää elämisen arvoista, voisi tämä armokuolema auttaa häntä pääsemään pois kovista kivuista ja tuskasta. Eutanasia olisi oikea vaihtoehto, kun kipua ja tuskaa ei saada enää millään keinolla lievitettyä.

 

On haastavaa määritellä, kuka eutanasian suorittaisi ja olisiko sen suorittamiseen pakko suostua, mikäli olisi tietyssä lääkärin yms. ammatissa. Mielestäni on hieman hankalaa määrittää, kenelle tehtävä kuuluisi. Tässä täytyisi ottaa myös huomioon se, että jos eutanasiaa ei suostu suorittamaan, niin olisiko siinä esimerkiksi siirto johonkin toiseen tehtävään. Minua mietityttää myös se, haittaisiko armokuoleman antaminen/suorittaminen sen suorittajan elämää jatkossa. Saisiko sen suorittaja jonkinlaista tukea jälkeenpäin, jos hän potisi esimerkiksi huonoa omaatuntoa?

 

Mielestäni eutanasia ei ole mahdoton asia. Se voisi olla jopa kohtuullista sallia myös Suomen laissa. On paljon tilanteita, jossa ei ole täydellistä eettistä perustetta sulkea sitä pois kokonaan. Mielestäni, kun kipu ja tuska ylittävät rajan, jolloin niihin ei löydy lääketieteestä enää lievitystä, olisi armokuolema eettisesti oikea vaihtoehto. Näin potilas saisi helpotuksen ja pääsisi tuskistaan. Eutanasia on myös joissain maissa jo laillista, joten mielestäni se voisi olla mahdollista laillistaa myös Suomessa. 

 

Eutanasiakysymys on mielestäni asia, joka tulisi käsitellä hitaasti, ajan kanssa, monia näkökulmia pohtien sekä lakia säädettäessä hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Lainsäädäntöön ei saisi aukkoja jäädä, jotta väärinymmärryksiä ei tulisi ja eettisyys voitaisiin määrittää. Kyseessä olleessa uutisessa tavoite eutanasian laillistamisesta oli lähtenyt kansalaisaloitteesta. On myös hyvä, että kansa pohtii ja ottaa kantaa kysymykseen. Uutisessa oli vedottu myös viiden entisen kansanedustajan allekirjoitukseen kansalaisaloitteessa, joka korostaa heidän pätevyyttään ja valtaansa ottaa kantaa asiaan. Se saa myös ihmiset kiinnostumaan asiasta jonkin verran enemmän. Kansalaisaloitteen allekirjoittajia oli myös hyvin paljon eli yli 60 000, joten kysymys on mielestäni aika ottaa vakavasti puheenaiheeksi.