Ylen nettisivuilla 14.2.2017 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Ilmajoen koulun kokeilusta, jossa eskarit ja ekaluokkalaiset jaettiin ryhmiin taitojensa perusteella. Samassa opetusryhmässä on siis eri-ikäisiä, mutta samantasoisia oppilaita.
 
Mielestäni Ilmajoen koulun kokeilu kuulostaa hyvältä, sillä se antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden edetä taitojensa mukana ja omaan tahtiin. Perinteisessä luokkahuoneessa, jossa oppilaat ovat samanikäisiä mutta eri tasoisia oppijoita, voivat erot taitotasoissa olla päätä huimaavat. Tällöin opetus etenee luokan keskitason mukaan - ja välttämättä kukaan oppilaista ei ole tuolla keskitasolla vaan sen molemmin puolin, jolloin opetus on vain harvojen edun mukaista. Lahjakkaammat oppilaat pitkästyvät tunneilla eivätkä saa tarpeeksi haastetta jota he kaipaisivat ja opetuksen tahti on silti liian nopea oppilaille jotka kaipaavat enemmän aikaa oppimiseen. 
 
Kaiken tasoisten oppilaiden huomioiminen on tärkeää. Jos lahjakkaat oppilaat eivät saa tarpeeksi haastetta, he tottuvat siihen, että koulussa pärjää vähäisellä työmäärällä. Myöhemmin koulun muuttuessa haastavammaksi, esimerkiksi lukiossa ja yliopistossa, nämä oppilaat eivät välttämättä enää pärjääkään opinnoissa, sillä he ovat tottuneet olemaan ”hyviä koulussa” työskentelemällä vain vähän menestymisen eteen. Kun taas oppilaat, jotka tarvitsisivat enemmän aikaa opeteltavan asian sisäistämiseen eivät saa tarvitsemaansa aikaa, ei heidän opiskelunsa tuota tulosta etenkään kumuloituvissa aineissa eli aineissa joissa uusi tieto rakentuu edellisen tiedon päälle, esimerkiksi kielissä. Näille oppilaille tulisi antaa enemmän aikaa oppimiseen, ja tämä mahdollistuisi opetuksen tasoryhmillä. Ei ole oppilaan edun mukaista siirtyä ensimmäisestä opeteltavasta asiasta seuraavaan nopeasti, jolloin oppilas oppii ensimmäisen asian huonosti eikä kykene sisäistämään seuraavaa asiaa, jonka tulisi pohjautua vanhaan tietoon.
 
Perinteisen ikään perustuvaan luokkajaon hylkäämällä ja siirtymällä ryhmien jakamiseen taitojen perusteella ajetaan kaikkien oppilaiden etuja. Oppimistulokset paranisivat sekä lahjakkailla, keskitason sekä alle keskitason oppilailla, sillä he saisivat omia tietojaan ja taitojaan vastaavaa opetusta.