Eduskunta käsittelee postilain muutosta, joka voi muuttaa postinjakeluvälejä pidemmiksi. (HS 8.2.2017). Esimerkiksi yleispalvelukirjeiden jakelu taajama-alueilla voisi harventua jopa kolme kertaa viikossa jaettaviksi. Uutinen on ajankohtainen sähköistyvän maailman takia. Fyysisten kirjeiden lähettäminen on pienentynyt 10 prosentin vuosivauhtia juurikin esimerkiksi sähköistymisen myötä.

Lain uudistuksessa on sekä hyviä että huonoja puolia. Esimerkiksi huonona puolena on se, kun ihmiset tappioiden takia menettävät työpaikkansa Postissa. Hyvänä puolena on luonnon säästyminen, sillä sähköistymisen takia paperia ei jaeta enää niin paljoa ja postiautot eivät aiheuta ilmansaasteita. Toisaalta sähköisten laitteiden pyörittäminenkin vaatii energiaa, mikä tuhlaa luonnonvaroja.

Mielestäni postilainmuutos voi olla hyvä asia, sillä yleispalveluvelvoite on käynyt postille raskaaksi. Postiautot ajelevat turhaan taajama-alueilla, joissa yleispalvelukirjeiden jako on vähentynyt huomattavasti. Postin saamat tulot ovat vähentyneet niin paljon, että mielestäni ei ole ihme, kun ihmisiä joudutaan irtisanomaan yt-neuvotteluissa. Kun postilla on tällaisia ongelmia, niin miten posti voisi saada tuloja sähköisessä maailmassa? Vai olisiko parempi vaihtoehto jakaa Postin kantamaa suurta vastuuta koko valtion postinjakelusta muille pienemmille samankaltaisille yrityksille?