(HS 8.2.2017) Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen esityksen postilain muutoksesta. Postilain muutoksessa yleispalvelukirjeiden jakelua vähennettäisiin taajama-alueilla kolmeen päivään viikossa, kun se on ollut ennen viitenä päivänä viikossa.

 

Omasta mielestäni muutos lakiin on ristiriitainen. Toisaalta kirjeiden ja muiden jaettavien lähetysten määrä on vähentynyt 10 % vuosivauhdilla. Syynä tähän on digitalisoituminen. Ihmiset kirjoittavat enemmän tietokoneilla sähköisesti, sillä se on nopeampaa, helpompaa ja säästää paperia. Lisäksi paperikirjeiden lähettämisessä menee päiviä, kun taas sähköisesti vain sekunteja.

 

Postin kannalta tämä voisi olla hieman harmillista, sillä he voisivat joutua irtisanomaan työntekijöitään postin jakelun vähennettyä. Toiselta kannalta päätös voisi olla ympäristöystävällisempi, sillä paperia säästyisi, jos ihmiset alkaisivat lain takia kirjoittamaan sähköisesti kirjeitä enemmän. Myös postiautojen turhat ajelut vähenisivät, kun autoja ei olisi niin paljoa liikenteessä enää. Postilain muutos olisi myös hieman ristiriidassa suomen perustuslakiin, jossa taataan kaikille kansalaisille yhdenvertaisuus.