Helsingin Sanomissa (9.2.2017) julkaistussa uutisessa "Aviovaimo- ja aviomies -käsitteet katoavat - tällainen on uusi sukupuolineutraali siviilivihkimisen kaava" on mielestäni hyvin tärkeä sanoma. Maassamme on siis aivan uusi asetus, jonka mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1. maaliskuuta. Olen vahvasti uuden lain kannalla, sillä se lisää tasa-arvoisuutta monin eri tavoin. Tasa-arvoisuus on mielestäni tärkeää, koska kenenkään ei pitäisi kokea huonompaa kohtelua kuin muut esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Lisäksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan kaikkien tulisi olla tasa-arvoisia keskenään. Tämä uusi laki siis muun muassa edistää samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia, takaa yhdenvertaisuuden lain edessä, parantaa arvostusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan sekä tuo nais- ja miespareille mahdollisuuden perheen ulkopuoliseen adoptioon ja yhteiseen sukunimeen. Mielestäni ihmisellä on oikeus rakastua keneen tahansa, ja parilla täytyisi aina olla täysi oikeus myös näyttää se maailmalle heidän sukupuolistaan riippumatta ja ilman syrjintää tai kiusaamista. Ajattelutavan perustan voisi tiivistää yhteen fraasiin: ihminen rakastuu toiseen ihmiseen, ei tämän ulkonäköön tai sukupuoleen.