Uutinen Kaleva  18.2.2017. 

Työoikeuden professori pitää yrittäjien yt-lain esitystä liian suurena -"lisää työllisyyttä" kertoo työoikeuden professori. 
Mielestäni uutinen ja sen aihe ovat ajankohtasia ja kiinnostavia, jos asiaa miettii tarkemmin. 
Uutisessa ilmoitetaan että yt-laki pakottaa yli 20 työntekiää palkanneiden yritysten pitämään yritystoiminta menettely neuvottelut ennen yhden tai useamman työntekijän irtisanomista. Tämä on sinänsä hyvä sillä neuvotteluissa tulisi ilmi yritysten sen hetkinen tilanne, mitä vaiktusta irtisanomisella on ja ketä mahdollisesti palkattaisiin tilalle jos ketään ylipäätään palkataan. Uutisessa mainitaan, että yrittäjät haluaisivat nostaa tätä rajaa 20:sta 50 työntekijään mikä muuttaisi neuvottelujen kynnystä aika paljon ja niitä syntyisi vähemmän työntekijöitä erotettaessa, mutta professori Koskinen vastustaa kuitenkin ideaa vedoten siihen ettei sillä ole todettuja seurauksia. 
Koskinen olisi kuitenkin valmis tulemaan asiassa vastaan mikä olisi yrittäjien kannalta hyvä ja muistuttaa mite koeaikaa pidennettiin vasta neljästä kuukaudesta kuuteen. 
Koskinen mainitsee myös, että vaikka yrittäjien toivoma laki tulisikin Suomessa voimaan, ei työntekijöitä saa irtisanoa ilman pätevää syytä. Tämä oli mielestäni erinomainen muistutus yrittäjille.