Uutinen on julkaistu 14.12.2017 Ylen uutisissa.

Mielestäni on mahtavaa, että pienempienkin kylien lapset voivat saada opetusta, vaikka koulu sijaitsee jopa pitkänkin matkan päässä. Etäopetuksella on toki hyvät ja huonot puolensa.

Jos kunta järjestää etäopetusta, auttaa se kasvattamaan työvoimaa kouluttamalla ihmisiä, mikä on tärkeää työvoiman kannalta. Kunnan tulisi toki järjestää oppilaille myös opetusmateriaali ja kouluruoka, joka on taattu konkreettisissa kouluissa. Peruskoulun tulisi olla lapselle ilmainen, joten kunnalla tulisi suurempi työ järjestää kaikki puitteet etäopetuksessa. Ei olisi reilua, jos jotkut oppilaat joutuisivat maksamaan opetuksesta ja toiset eivät.

Lapsilla koulumatkat lyhenevät huomattavasti ja aikaakin koulun jälkeen jää muuhunkin, sillä ei tarvitse viettää pitkiä aikoja koulumatkoilla. Mielestäni on tärkeää, että lapsella on kunnollinen vapaa-aika koulutuksen lisäksi, jonka tämä uusi etäopetuskokeilu mahdollistaa.  Lapsi voi tuntea kuulumattomuutta kouluyhteisöön, jos ei ole konkreettisesti paikalla koulussa. He eivät välttämättä saa uusia koulukavereita, vaan he joutuvat tyytymään lähialueen kavereihin, eivätkä siten sosiaalistu kovinkaan paljon. Kaverit ovat lapselle iso osa arkea ja on hyvä, että lapsi sosiaalistuisi muussakin kuin kotiympäristössä.

On toki erilaista opiskella isossa ryhmässä ja kouluympäristössä, kuin pienessä ryhmässä tai jopa yksin. Lapsi jää myös ulkopuolelle koulun ulkopuolisesta toiminnasta, kuten kerhoista. Miten, sitten liikuntatunnit ja käsityötunnit?

Koen itse olevani etuoikeutetussa asemassa verrattuna noihin syrjempien kylien lapsiin, joiden opiskeluolot eivät ole parhaat mahdolliset. Eri-ikäiset lapset Kannuksessa opiskelevat samoissa tiloissa, sillä koulussa ei ole montaa luokkahuonetta. Kannuksessa on järjestetty jo pitkään kotikoulua, joka varmasti helpottaa syksyn tulevaa järjestelykokeilua.