LakiluonnoksetKansalaiselle ei ehdotonta oikeutta tietää itseensä kohdistuneesta tiedustelusta – Supo ja Puolustus-voimat voisivat tehdä salaisia vierailuja työ-paikoille 

 

Suomen kansalaisille ei haluta antaa välitöntä oikeutta tietää heihin kohdistuneesta tiedustelusta. Tätä kyseistä tiedustelulakia valmistelleet sisä- ja puolustusministeriö ovat jättäneet uudet lakiluonnokset lainsäädännön arviointineuvostoon perjantaina 8.12. Lakiluonnoksesta käy ilmi, että Suojelupoliisi ja Puolustusvoimat voisivat muun muassa tehdä salaisia vierailuja työpaikoille, jäljentää asiakirjoja ja puhuttaa ihmisiä salaisesti, vaikkei kyseisiä henkilöitä epäiltäisi rikoksesta. Jos Supo tai Puolustusvoimat vain käyvät työpaikalla tai jäljentävät jonkun muun kuin viestin, ei tarvitse asiasta kertoa kansalaiselle. Joistain tiedustelukeinoista Supolla ja Puolustusvoimilla olisi ehdoton velvollisuus kertoa kohteelleen viipymättä, tällaisia ovat esimerkiksi telekuuntelu, televalvonta, tekninen tarkkailu ja viestin jäljentäminen. Ilmoituksen kohteelle voisi jättää ainoastaan tekemättä, jos se olisi välttämätöntä kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi tai hengen tai terveyden suojaamiseksi. Tästä asiasta voisi päättää vain tuomioistuin. 

Jokaista suomen kansalaista tulisi koskea yksityisyyden turva, varsinkin jos henkilöä ei epäillä rikoksesta. Jokaisen suomen kansalaisin oikeus olisi saada tietää tiedustelun syyt ja ajankohta. Mielestäni tällainen käytänne voitaisiin ottaa käyttöön sellaisten henkilöiden kohdalla joita voidaan syystä pitää vaarallisina tai jonkinlaiseen rikokseen syyllistyneenä. Jos kohde vaarantaisi turvallisuutta olisi oikein ettei tiedustelua tai sen syytä ja ajankohtaa hänelle kerrottaisi. Jos tällaisia tiedusteluja joka tapauksessa tehtäisiin kohteille jotka on todettu vaarattomiksi ja rikoksiin syyllistymättömiksi kuuluisi kohteen saada tietää asiasta mielestäni nopeampaa.