Helsingin Sanomat uutisoi 13.12.2017 siitä, kuinka lapset haluttaisiin saada opiskelemaan kieliä jo ennen ensimmäistä luokkaa, esikoulussa. Uudistus ei koskisi englannin opiskelua, vaan muita vieraita kieliä, esimerkiksi ruotsia. Englannin opiskelu alkaisi pääsääntöisesti kolmannelta luokalta. Uudistus toteutettaisiin, koska suomalaisten kieltenopiskelu on painottunut aiempaa enemmän englantiin ja ihmisten monipuolisella kielivarastolla Suomi menestyisi paremmin kansainvälisesti.

Mielestäni uudistus on hyvä idea. Ensikosketukset vieraisiin kieliin olisi todellakin hyvä saada jo aikaisessa vaiheessa, koska nuorempana lapsen aivot ovat vielä niin muovautuvia ja alkeet vieraista kielistä painuisivat esikoulusta paljon paremmin mieleen, kuin esimerkiksi peruskoulun kuudennelta luokalta. Vaikka suomen kieli ei olisikaan täydellisesti hallussa vielä tuossa vaiheessa, olisi useiden eri kielien taitoa varhaisen ensikosketuksen saaneena helpompi työstää paremmaksi myöhemmissä oppilaitoksissa, kuin nykyään. Monipuolisemman kielitaidon johdosta myös kansainväliset ovet avautuisivat helpommin.