keskiviikko, 10. tammikuu 2018

Valtio lahjoitti lähes miljoona Nesteen osaketta säätiöille.

Kaleva 4.1.2018 Valtio lahjoitti lähes miljoona Nesteen osaketta säätiölle - "Lahjan saaja varmasti myy osakkeet”

Suomen valtio on päättänyt lahjoittaa melkein miljoona Nesteen osaketta Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöille (Isla). Suomen valtio on ennenkin lahjoittanut osakkeita, jolloin ne menivät Sitralle (Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle). Silloin lahjoitettiin 1,4 miljoonaa Nokian osaketta. Se olikin erittäin tuottoisa lahjoitus, kun Nokian kehitys kasvoi räjähdysmäisesti¨, jolloin se tuotti Sitralle bruttona noin puoli miljardia euroa vuosina 1992-2016.

Mielestäni se on hyvä, että valtio tekee lahjoituksia varsinkin säätiöille jotka sitä tarvitsevat sitä eniten jolloin rahasta/lahjoituksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty. Ja se että säätiö on tukenut suomen itsenäisyyden juhlaa on hyvä asia ja siksi varsinkin ansaitsevat lahjoituksen.

Valtion osuus Nesteestä on nykyään lahjoituksen myötä hitusen alle 50%, vaikka se tarkoittaa, että valtiolla ei ole enää enemmistöä kokouksissa, koska ei nähdä tilannetta, että kaikki muut äänestäisivät valtiota vastaan. Ja suuri osa pienistä osakkeen omistajista ei edes vaivaudu tulemaan kokouksiin pienen osuutensa takia. 

keskiviikko, 10. tammikuu 2018

Tämäkö tasa-arvoa

 

Helsingin Sanomissa joulukuussa 2017 julkaistussa uutisessa (https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005485323.html) pohditaan, onko äitiyspakkauksen nimi sopiva tuotteelle. Joidenkin mielestä nimi syrjii isiä, koska vanhemmuus kuuluu yhtä lailla heille kuin äideillekin. Vaikka tasa-arvosta on ollut paljon puhetta lähiaikoina, se alkaa menemään jo liian pitkälle. Mielestäni on aivan käsittämätöntä, että tällaisesta asiasta täytyy ylipäätään keskustella. Kuinka moni isä oikeasti kokee tämän asian näin negatiivisena? Itse en ole kuullut kenenkään miehen koskaan edes puhuvan aiheesta. On hyvä ja hieno asia, että miesten vanhemmuutta pyritään tukemaan ja kannustamaan, mutta siihen löytyy varmasti paljon parempia keinoja kuin äitiyspakkauksen nimen muuttaminen.

 

Kun tasa-arvoon on alettu kiinnittää enemmän huomiota, tuntuu siltä, että ihmiset yrittävät keksiä erilaisia asioita, jotka eivät ole tarpeeksi tasa-arvoisia. Tähän kastiin kuuluvat äitiyspakkauksen nimen muuttamisen lisäksi esimerkiksi ammattien taikka liikennemerkeissä esiintyvien ihmisten muokkaaminen sukupuolineutraaleiksi. Kaikki edellä mainitut asiat ovat olleet täysin hyväksyttyjä monia vuosia, mutta yhtäkkiä ne koetaan erittäin epätasa-arvoisina ja jopa kammottavina asioina, joihin täytyy puuttua. Mitä hyötyä näistä muutoksista sitten loppujen lopuksi edes olisi? Vanhemmuuspakkaus, lentoavustaja sekä paloturvahenkilö hoitaisivat joka tapauksessa täysin samat asiat kuin edeltäjänsä. Miten nimien muokkaaminen vaikuttaa tasa-arvoon millään lailla? Nimien muutokset keräisivät myös varmasti valtavan määrän kritiikkiä, mikä herättäisi lisää negatiivista sanomaa tasa-arvosta.

 

Tasa-arvoa koskevien muutosten ja uudistuksien tulisi mielestäni olla käytännöllisiä ja niillä pitäisi oikeasti olla vaikutusta yhteiskunnassa. Esimerkiksi tasa-arvoisella avioliittolailla (siihen kantaa ottamatta) on ollut seurauksia ihmisten tekemisiin. Voisi siis sanoa, että tasa-arvon täydellisyyttä havittelevien kukkahattutätien ja -setien on siirryttävä sanoista tekoihin – kirjaimellisesti.  

keskiviikko, 10. tammikuu 2018

Miesten vanhemmuutta tulisi tukea toimivilla keinoilla

 

 

Mielestäni äitiyspakkaus on loistava tuki lapsen saaville vanhemmille. Pakkaus antaa myös vanhemmille rohkeutta hankkia lapsia, kun kaikkia tarvikkeita ei tarvitse kustantaa itse, vaan saa valtiolta tärkeää tukea.  

 

En usko, että äitiyspakkauksen nimen vaihtaminen aiheuttaisi hirveänä mitään positiivistaEhkä enemmänkin närkästystä, kun hyvän brändituotteen selkeä nimi muutetaan. Saattaisihan se hieman innostaa miehiäkin lasten hoitoon, kun ei enää ajatella, että se on vain äidin hommaa. Artikkelista ei kuitenkaan ilmennyt, että nykyinen nimi olisi aiheuttanut katkeruutta tai valituksia miesten puolelta.  Jos pakkauksen nimeä päädytään muuttamaan, nimi voisi liittyä vanhemmuuteen.  

 

Minusta on hieno asia, että Suomessa lapsikuolleisuus on maailman alhaisinta. On hyvä, että kannusteena neuvolassa käymiseen on äitiyspakkaus tai rahallinen avustus, sillä neuvolassa käyminen on hyvin tärkeää kasvavan vauvan hyvinvoinnin kannalta. 

 

Minunkin mielestäni miesten vanhemmuutta olisi hyvä tukea, sillä äidit tarvitsevat apua kasvatukseen ja lapset miehekästä hyvää esimerkkiä. Artikkelissa mainitut keinot miesten vanhemmuuden tukemiseksi ovat oikein hyviä, ne pitäisi vain vielä ottaa käyttöön. 

 

Linkki uutiseen: https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005485323.html 

 

keskiviikko, 10. tammikuu 2018

Alkoholilain uudistus

 

Ylen 19.12.2017 julkaisemassa uutisessa, "Nyt se on varmaa: Nelosolut ja limuviinat tulevat kauppoihin – Eduskunta hyväksyi alkoholilain uudistuksen", käsitellään alkoholilain uudistumista ja alkoholiveron korotusta. Mielestäni on huono, että 5,5-prosenttiset alkoholijuomat tulevat kauppoihin. Joku voi esimerkiksi välittää alaikäiselle vahvempia juomia, koska niitä on niin helppo saada. Nuorien alkoholinkäyttö on huolestuttavaa, koska se vaikuttaa tulevaisuudessa terveyteen ja sitä kautta työkykyyn. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee veronmaksajia taatakseen palveluja kansalaisilleen tulevaisuudessakin.  

 

Lisäksi Suomessa alkoholikulttuuri ei ole sivistynyttä, vaan enemmänkin alkoholia juodaan tullakseen humalaan. Alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle paljon terveydenhuoltokuluja, koska humalassa ihminen voi esimerkiksi satuttaa itsensä, itseään tai muita. Alkoholi saa aikaan myös yhteiskunnassa mielenterveysongelmien kasvuaAlkoholiongelma aiheuttaa työttömyyttä, jolloin yhteiskunta menettää verovaroja ja joutuu maksamaan työttömälle tukia. Korvaako alkoholiveron korotus kaikki alkoholista aiheutuvat kulut yhteiskunnalle?  

keskiviikko, 10. tammikuu 2018

Äitiyspakkauksen nimen vaihdos

 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa käsitellään kelan tarjoaman äitiyspakkauksen nimen muuttamista. Kela ja perhe- ja perus­palveluministeri Annika Saarikon tekemän kyselyn perusteella harva tuntee tarpeelliseksi äitiyspakkauksen nimen muutoksen. Yli 90 % miesvastaajista ei koe pakkauksen nimen olevan mitenkään syrjivä heitä kohtaan.  Omaan korvaan ajatus on hieman hauska. Muutamat kokevat nimen syrjiväksi, jonka takia nimi täytyisi vaihtaa, vaikka pakkaus on aina tunnettu nimellä äitiyspakkaus.  

 

Tasa-arvo on meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä puhuttava aihe ja sen myötä ammattinimikkeitä ja tuotenimiä on alettu muuttamaan neutraalimmiksi. Kokisin äitiyspakkauksen kohdalla nimen muutoksen todella turhaksi ja tarpeettomaksi. En usko että ennenkään moni mies on edes ajatellut äitiyspakkauksen nimen syrjivän heitä tai alentavan heidän asemaa isänä äidin rinnalla.  

 

Uutista toistaen, mielestäni isän asemaa lapsen odotusaikana tulisi tukea toisin tavoin, muuten kuin äitiyspakkauksen tai "starttipakkauksen" muodossa. Isät tulisi huomioida neuvolakäynneillä ja isille suunnatuilla vanhemmuus valmennuksella.  

 

Mielestäni äitiyspakkaus nimi kuvaa hyvin pakkauksen tarkoitusta, mutta jos nimi tulisi vaihtaa, tuntisimmeko paketin sisällön tai tietäisimmekö mistä paketista puhuttaisiin nimen muutoksen jälkeen. 

 

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005485323.html
  Helsingin Sanomat 11.12.2017