Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa käsitellään kelan tarjoaman äitiyspakkauksen nimen muuttamista. Kela ja perhe- ja perus­palveluministeri Annika Saarikon tekemän kyselyn perusteella harva tuntee tarpeelliseksi äitiyspakkauksen nimen muutoksen. Yli 90 % miesvastaajista ei koe pakkauksen nimen olevan mitenkään syrjivä heitä kohtaan.  Omaan korvaan ajatus on hieman hauska. Muutamat kokevat nimen syrjiväksi, jonka takia nimi täytyisi vaihtaa, vaikka pakkaus on aina tunnettu nimellä äitiyspakkaus.  

 

Tasa-arvo on meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä puhuttava aihe ja sen myötä ammattinimikkeitä ja tuotenimiä on alettu muuttamaan neutraalimmiksi. Kokisin äitiyspakkauksen kohdalla nimen muutoksen todella turhaksi ja tarpeettomaksi. En usko että ennenkään moni mies on edes ajatellut äitiyspakkauksen nimen syrjivän heitä tai alentavan heidän asemaa isänä äidin rinnalla.  

 

Uutista toistaen, mielestäni isän asemaa lapsen odotusaikana tulisi tukea toisin tavoin, muuten kuin äitiyspakkauksen tai "starttipakkauksen" muodossa. Isät tulisi huomioida neuvolakäynneillä ja isille suunnatuilla vanhemmuus valmennuksella.  

 

Mielestäni äitiyspakkaus nimi kuvaa hyvin pakkauksen tarkoitusta, mutta jos nimi tulisi vaihtaa, tuntisimmeko paketin sisällön tai tietäisimmekö mistä paketista puhuttaisiin nimen muutoksen jälkeen. 

 

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005485323.html
  Helsingin Sanomat 11.12.2017